Aarup menighedsråd

Menighedsråd


Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde 1. gang månedligt i Sognehuset, Kirkegade 5A.

Menighedsrådsvalg:
Den nuværende valgperiode går fra 1.søndag i advent 2020 til 1. søndag i advent 2024.

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Formand

Peter Poulsen

Fladen 5

5560 Aarup

Tlf.: 26 37 94 99

Næstformand

Leif Rothe Rasmussen

Æblehaven 20

5560 Aarup

Tlf.: 24 90 43 43

Regnskabfører valgt uden for menighedsrådet

Niels Vestergaard
Tlf.: 28 92 36 10

IT-ansvarlig

Morten Alm
Vibevej 13
5560 Aarup
Tlf.: 40 37 45 89

Sekretær

Marianne Bank Fogh
Dragebakken 1
5560 Aarup
Tlf.: 24 67 83 92

Kontaktperson

Maj Olsson
Dragebakken 10
5560 Aarup
Tlf.: 51 94 29 78

Kirkeværge

Per Siggård Hansen
Toften 7
5560 Aarup
Tlf.: 31 61 43 57

Sognepræst

Rikke Steen Knudsen
Mørkmosehøj 1
5560 Aarup
Tlf.: 64 43 16 43

Email: rsk@km.dk

Stedfortræder

Per Veber
Holmelund 33
5560 Aarup
Tlf.: 31 21 11 88

Stedfortræder

Rikke Lundvald
Sandløkken 13
5560 Aarup
Tlf.: 25 57 20 40

Stedfortræder

Pia Majbritt Hansen
Kirsebærhaven 63
5560 Aarup
Tlf.: 22 30 45 03

        Konstituering 2020-2021:

 • Valg af Formand: Peter Poulsen
 • Valg af Næstformand: Leif Rothe Rasmussen
 • Valg af Kirkeværge: Per Siggård Hansen
 • Valg af Kasserer: 
 • Valg af Regnskabsfører udenfor menighedsrådet: Niels Vestergaard
 • Valg af Sekretær: Marianne Bank Fogh
 • Valg af Kontaktperson: Maj Olsson
 • Valg af Bygningssagkyndig udenfor menighedsrådet: Poul Edvard
 • Valg af Underskriftberettigede: Peter Poulsen 
 • IT-ansvarlig: Morten Alm
 • Aktivitetsudvalg: Morten Alm, Per Veber, Rikke Lundvald, Elisabeth Koch
 • Kirkegårdsudvalg: Hele menighedsrådet
 • Præsteboligudvalg: Per Siggård, Peter Poulsen
 • Valgbestyrelse: Morten Alm, Maj Olsson, Rikke Knudsen
 • Valg af Formand for valgbestyrelse: Morten Alm
 • Byggeudvalg: Maj Olsson, Niels Vestergaard, Per Siggård (formand), Morten Alm, Peter Poulsen.
 • Markedsføringsudvalg: Rikke Lundvald, Morten Alm, Marianne Bank Fogh.
 • Personaleudvalg: Maj Olsson, Leif Rothe Rasmussen, Rikke Knudsen