Aarup Kirkegård

 

Kirkegården passes af graver Heidi Reus.


Graveren, træffes dagligt
mandag til fredag på kirkegården, 
 tlf. 21 25 25 65 eller mail: graverne@live.dk.

Henvendelse iøvrigt til
kirkeværge Per S. Hansen, tlf. 31 61 43 57.

 Med venlig hilsen

Aarup menighedsråd