Sognepræst:
Rikke Steen Knudsen
Kirkegade 5A
5560 Aarup
tlf: 6443 1643
mail: pastor@aarupkirke.dk


Organist:
Elisabeth Koch
Blommehaven 21
5560 Aarup
mobil: 2483 5848

mail:organist@aarupkirke.dk

Graver:
Heidi Reus
Tlf. 21 25 25 65

mail: graverne@live.dk

Regnskabsfører:
Niels Vestergaard
Kirkegade 5A
5560 Aarup
tlf: 2892 3610

mail:aarupkirke@live.dk

Sognepræst:
John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25, Ørsted
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 10 33
mail: jvn@km.dk


Kirkesanger/Kordegn:
Kuno Ringer
Kirkegade 5A
5560 Aarup
tlf: 29 47 18 07

mail:kuri@km.dk

Træffetid tirsdag - fredag fra 9.00 - 13.00.

Graver-medhjælper:
Jesper Nielsen