Sognehuset

Tirsdag d. 8. december blev den første facadesten til det nye sognehus på plænen muret. Forinden fortalte murermesteren konfirmanderne, organist Elisabeth Koch, Kirketjener Karen Knudsen, rådsmedlem Per Veber og undertegnede om den mønt, som d.d. er placeret med kronen opad under den første sten. At indmure en mønt er en gammel tradition, som tjener til at give eftertiden en datering, samt så er mønten også at betragte som et bygningsoffer mod onde magter, som skal sikre bygningens varighed og sluttelig for at skabe en Vætte, der i fremtiden vogter huset de næste mange år.